Felhasználó: Jelszó:
KEZDŐLAP | MAGUNKRÓL | TV MŰSOR | REFERENCIÁINK | PARTNEREK | KAPCSOLAT | FILMSZEMLE
Időjárás
Időjárás előrejelzés
Magazinműsoraink
Aréna
Döntés után
KultúRandevú
Mjúzik-kell
Nap mint nap
Osztályos orvos
Szolgálnak és Szolgáltatnak
Zöldövezet
Mai műsor
18:00 Aréna
18:30 Navigátor a PTE hírmag..
19:00 Híradó
19:15 Híradó Részletes
19:25 Esti mese
19:30 Zöldövezet
20:00 Híradó
20:15 Híradó Részletes
20:25 Esti mese
20:30 Aréna
Események
B.Ú.É.K. 2015
Hírlevél
Név:
Email cím:
Televíziónkról

A Zalaegerszegi Televízió Kft. bemutatása

A Kormány 175/2009.(VII.29.) Korm. rendelete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről

A Zalaegerszegi Televízió Kft. felügyelő bizottsága:

Kulman Tamás elnök megbízási díja: bruttó 46.000,- Ft/hó
Sebestyén Gyula bizottsági tag megbízási díja: bruttó 39.000,- Ft/hó
Udovenko Ruszlan bizottsági tag megbízási díja: bruttó 39.000,- Ft/hó
 

A bizottság tagjai a megbízási díjon felül egyéb járandóságot nem kapnak, a jogviszony megszűnése esetén számukra pénzbeli juttatás nem jár.
 

Tompa Gábor ügyvezető
Fizetése: bruttó 400.000,- Ft/hó
Az ügyvezető megbízása 2013. január 01-től 2017. december 31-ig szól.
 

A 174/2011.iktatószámú megbízási szerződés alapján az ügyvezetőnek járó anyagi és egyéb juttatások:
"7. pont Az ügyvezető prémium feladatait és prémiumának mértékét a munkáltató - a felügyelő bizottság javaslatára - évente határozatban állapítja meg. A teljes prémium az ügyvezetőt a maradéktalan teljesítés esetén illeti meg, részleges teljesítés esetén annak arányos része kerül kifizetésre. Ugyancsak arányos prémiumot kell kifizetni a vezető tisztségviselői jogviszony évközben történ megszűnése esetén."
"8. pont Az ügyvezetőt a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményes adózású mértékig – a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összegű étkezési hozzájárulásra jogosult."
"10. pont Az ügyvezetőt külföldi kiküldetése esetén 45 euró napidíj illeti meg, ami személyi jövedelemadó köteles.
"11. pont A munkáltató az ügyvezető részére éves megbízási díja 2%-ának megfelelő összegű ruházati költségtérítést biztosít."
"12. pont Az ügyvezető megbízási díjának 4%-os mértékéig jogosult élet- és balesetbiztosítást kötni a Zalaegerszegi Televízió Kft. költségére."
"13. pont Amennyiben a munkáltató a megbízottat a megbízás lejáratát követően nem választja meg ismételten vezető tisztségviselővé, a megbízottnak éves megbízási díjának 100%-a jár. A fentiek fejében a megbízott kötelezi magát, hogy a jogviszony megszűnését követő 6 hónapig azonos főtevékenységet folytató munkáltatóval, megbízóval nem létesít munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, ilyen gazdasági társaságot nem alapít. Ha a megbízott ezen kötelezettségét megszegi, köteles ezen ellenértéket a megbízónak 30 napon belül visszafizetni."
"14. pont: Az ügyvezetőt a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve rendelkezései szerinti mértékű juttatás illeti meg.”
"15. pont A határozott időre szóló vezető tisztségviselői (ügyvezetői) megbízás – a határozott idő letelte előtti, nem az ügyvezetőnek felróható magatartás miatt történő – megszűnése esetén az ügyvezetőt egyévi, ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó megbízási díja illeti meg.”
"16. pont Az ügyvezető igazgató számára a saját gépjármű hivatalos célú használata esetén a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvényben meghatározott adómentes mértékű Ft/km díj fizethető ki költségtérítésként."
"Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Gt., rendelkezései, továbbá a gazdasági társaság alapító okiratában, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 270/2010. sz. határozatával elfogadott javadalmazási szabályzatának rendelkezései az irányadóak."

Tompa Gábor a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezető igazgatójaként díjazásban nem részesül.

Köszöntjük Önt a Zalaegerszegi Televízió honlapján!

Az 1985-ben alapított Zalaegerszegi Televízió létrehozója és 100 %-os tulajdonosa Zalaegerszeg Megyei Jogú Város. 1992-től gazdasági társaság működteti a televíziót. A televízió fenntartásához a város, évente, a költségvetésben is elkülönített összeggel, vagyis közszolgálati műsorok megrendelésével járul hozzá. Esetenként anyagi lehetőségei függvényében segíti a műszaki fejlesztéseket. 1997. január 22-én a ZTV saját készítésű műsorai kiléptek a városi televíziózás kereteiből, hiszen az UHF 51-es csatornán beindult a műsorok sugárzása. Így a városkörnyék több tucat (55) településének lakóival bővült a nézők száma. Akkor heti három adással és azok ismétlésével napi 5 óra műsoridővel üzemelt a ZTV.
Ma már a hét minden napján 24 órában közvetíti adásait a csatorna. Naponta két alkalommal friss hírek adnak tájékoztatást a vételi körzet eseményeiről. A magazinok témaválasztása az élet minden területét átfogja: a közéletet, a gazdaságot, a kultúrát, az életmódot, az ifjúságot, a sportéletet.
Az NMHH Médiatanácsa által támogatott Híradóink (19.00 és 20.00 óra) nézettsége a Gfk Hungária felmérése értelmében alkalmanként meghaladják a 10 ezer főt.

2013-tól a DIGI2013 pályázat egnyerésvel digitálisan sugároz Bazitáról televíziónk.

Az elmúlt három év fejlesztéseinek köszönhetően a stúdió videotechnikai eszközei és forgató szettek megújultak.

A szerkesztőség szoros kapcsolatot alakított ki az országos műsorszolgáltatókkal, így rendszeresen, vagy alkalmanként tudósításokat készít a csatornáknak: MTVA, DigiSport, Echo TV, HírTV

2013-ban félezernél több különböző anyagot rendeltek a Zalaegerszegi Televíziótól az országos csatornák. Rendszeresen dolgozunk a MTVA híradóinak és magazinműsorainak.

Együtt dolgozunk a Nyugat-dunántúli helyi televíziókkal. Alapítója a Nyugat-dunántúli Médiaklaszternek és a Helyi Televíziók Országos Egyesületének.

A ZTV legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy Zalaegerszeg város és a vételkörzet lakosságát tájékoztassa. A cég tehát a televíziós hírek mellett az egyéb elektronikus hírellátásba csatlakozva kíván szolgálni. A hírek mindenki számára kellő információt jelentenek, különösen fontosak a helyi közéletben való eligazodáshoz. A hírműsorok mellett megjelenő magazin műsorok a város életéről számolnak be úgy, hogy az a lakosság számára minél bőségesebb tájékoztatást és egyben jó szórakozást jelentsenek. Dokumentálni kívánjuk továbbra is az eseményeket, valamint az országos médiákkal való szorosabb kapcsolattartásra, kapcsolatmegújításra törekszünk. Fontos a régió és a határon túli, Eurorégiós társtelevíziókkal való műsorok továbbfejlesztése, valamint új egységekbe tömörülések szervezése. A nézőkkel, civil szervezetekkel továbbra is szoros, még interaktívabb kapcsolat kialakítására törekszünk. Partnermédiákkal nagyrendezvények szervezésében veszünk részt, valamint folytatjuk a nagy népszerűség kísérte Göcsej Filmszemlét,a ZEGASZTÁR produkciót és a város rendezvényeiben való közreműködést. A vidék talán legnagyobb stúdióterületével büszkélkedhetünk: a 400 m2-es műteremben 200 férőhelyes nézőtér is van. A stúdiót igény esetén bérelhető.
 

Feladatkörök
- A sugárzási terület lakosságának friss hírekkel, információkkal történő tájékoztatása.
- A globális változások lokális megvalósulásával kapcsolatos háttér információk, szakértői magyarázatok biztosítása.
- Kisebbségek, civil csoportok értékeinek, kezdeményezéseinek bemutatása.
- A lakóhely és a vonzáskörzet kulturális értékeinek, emlékeinek összegyűjtése, dokumentálása, népszerűsítése.
- A helyi nyilvánosság és interaktivitás biztosítása.
- Közösségformáló, erkölcsnevelő szerepkör.
- A tulajdonosi elvárások ismeretében kiszolgálni a köz-, a politikai, a gazdasági, a sport-, a kulturális és az oktatási élet szereplőit, rendezvényeik közvetítésével, beszámolókkal.
- Kapcsolattartás az országos médiákkal.
- Az utánpótlás-nevelés területén a gyakorlati képzés feltételeinek kialakítása.
- Lokális célcsoportok igényeinek kielégítése.


A Zalaegerszegi Televízió a 41-es csatornán, a 634 MHz-n fogható digitálisan.


Felügyeleti szerv:


Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
telefonszám: (+36 1 457 7100), honlap: www.nmhh.hu

Jó böngészést kívánunk minden látogatónknak!

 

 

 
VÁLASZTÁS 2014
Nézettség 2010
Jogi nyilatkozat
Televíziónkról
 
 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 45-49.
Tel.: (92) 311-309, Fax: (92) 311-581
E-mail: info kukac zegtv pont hu